Bosnia and Herzegovina (BA)English (United Kingdom)
Zdrava ishrana biljaka
BIOFERT - Poboljšivač tla

biofert vrecaPovećava prinose tako što omogućava formiranje mikoriznih vlakana u oraničnom sloju. Mikorizna vlakna, pored toga što proizvode fosfor, apsorbuju hranljive materije i vlagu iz zemlje i prenose ih do korjenovog sistema poljoprivrednih kultura

 

Oplemenjivanjem zemljišta Biofertom, u oraničnom sloju se zadržava fosfor, ugljik, azot, kalij, magnezij, kalcij, vlaga, korisna flora i fauna, što rezultira regeneriranjem iscrpljenih i degradiranih zemljišta, povećanjem prinosa i smanjenjem emisije plinova staklenika iz poljoprivrednog zemljišta.

 

Osobine:

- Čestice Bioferta privlače hranljive materije koje se zadržavaju na njihovoj površini više godina, dok ih biljka ne iskoristi. Time Biofert sprječava ispiranje dragocjenih minerala u duboke slojeve zemlje.

- Biofert zadržava ispuštanje stakleničkih plinova ( ugljendioksid i azotni oksid ) iz zemlje u atmosferu, razlažući ih u ugljik, azot, i kisik, koje biljke koriste kao hranu. Na taj način Biofert utiče na smanjenje globalnih klimatskih poremećaja.

- Jedinstveni sastav Bioferta rezultira pojavu specifičnih zajednica mikroorganizama koji vrše preobražaj organskih materijala u hranljive materije. Istovremeno, u oraničnom sloju, formiraju se mikorizna vlakana koja prenose hranljive materije i vlagu do korjena biljke.

- Biofert reguliše pH vrijednost zemljišta ( neutralizuje kiselost i alkalnost ).

- Sastav Bioferta ispunjava i kriterije propisane Zakonom o Organskoj poljoprivredi.

 biofert djelovanje

 

Sastav:

- Huminska materija 80 - 90 % koja sadrži (organsku materiju biljnog porijekla, huminske kiseline, fulvinske kiseline, prirodne minerale u tragovima ( azot, fosfor, kalij, natrij, kalcij, magnezij, željezo, sumpor, mangan)

- Prirodni detoksikant zemljišta 10 - 20 %,

- pH faktor 7,1 - 7,8.

 

Namjena:

Za sva poljoprivredna zemljišta radi povećanja njihove plodnosti.

Za sve poljoprivredne kulture radi povećanja prinosa.

 

Primjena:

Najbolji rezultati se postižu, ako se primjenjuje prah razmućen sa vodom.

Na većim površinama primjenjivati cisternom koja ima raspršivač za otpadne vode.

U 100 litara vode razmutiti 5kg Bioferta.

Ako je u obliku granula, primjenjuje se traktorskim rasipačem za granulirana đubriva.

 

Doziranje:

Žitarice ( 500 - 700 kg po hektaru)

Povrće intenzivni uzgoj (700 - 1000 kg po hektaru)

Voće ( 1 - 4 kg na jedno stablo)

Ne postoji mogućnost predoziranja.

Ne kvari se i nije otrovan.

 

Kontrolu kvaliteta vrši FEDERALNI ZAVOD ZA AGROPEDOLOGIJU Sarajevo

 
BIOKAL - Mineralno organski poboljšivač tla

BiokalIstraživanja su pokazala da kisela zemljišta svojom niskom produktivnošću sve više postaju ograničavajući faktor biljne proizvodnje.Stalno povećanje površina pod ovakvim zemljištima rezultat je intezivne agrotehnologije, nekontrolisane upotrebe mineralnih đubriva, uticaja kiselih kiša, kao i izostanak organskih đubriva.To sve izaziva poremećaj u hemijskim, biološkim i fizičkim osobinama zemljišta.

Na kiselim zemljištima biljke lako usvajaju i ugrađuju u svoja tkiva otrove, teške metale, kao što je olovo, kadmijum, hrom, kao i radioaktivne elemente, uranijum i cezijum. Tako zatrovane biljke poslije prerade dospijevaju u organizam čovjeka gdje uzrokuju pojavu slobodnih radikala, pad imuniteta i razvoj bolesti.

Kiselo zemljište se liječi procesom kalcizacije u kojem treba primjenjivati prirodni kalcizator mineralno - organskog sastava koji će efikasno neutralizovati kiselo zemljište i povećati prinose zdravih biljaka. Takav kalcizator je BIOKAL.

 

Biokal je proizveden na bazi organskog poboljšivača tla koji je nagrađen medaljama na sajmovima u Seulu, Ženevi, Parizu, Zagrebu, Nurnbergu, Varšavi i Sevastopolju.

 

Sastav:

- Huminska materija 25-30 % ( organska materija biljnog porijekla, huminske kiseline, fulvinske kiseline, minerali u tragovima - N, P, K, Ca, Mg, Mn, S, Fe, Mo, Co, Cu. )

- Prirodni minerali 60-65 % (kalcij, magnezij)

- Prirodni detoksikant 5-10 %,

- pH (7,1 - 7,5)

 

Djelovanje

Biokal povećava prinose tako što:

- Neutralizuje kiselost zemljišta,

- Čestice Biokala privlače i zadržavaju hranljive materije dok ih biljka ne iskoristi. Time sprječava ispiranje dragocjenih hranljivih materija u duboke slojeve zemlje,

- Potiče nastanak korjenja i izdanaka,

- Pomaže pri boljoj razgradnji hranljivih materija;,

- Doprinosi učvršćivanju tkiva biljaka,

- Pojačava otpornost na bolesti,

- Pojačava zelenu boju listova.

- Biokal zadržava ispuštanje stakleničkih plinova ( ugljendioksida i azotnog oksida ) iz zemlje u atmosferu, razlažući ih u ugljik i azot, koje biljke koriste kao hranu, čime daje doprinos smanjenju globalnih klimatskih poremećaja,

- Vrši detoksikaciju zatrovanog zemljišta.

 

Primjena

Primjenjuje se traktorskim rasipačem ili ručno.

 

Doziranje:

Količina Biokala koji treba upotrijebiti zavisi od stepena kiselosti zemljišta.

- Srednje kiselo zemljište ( 500 - 700 kg po hektaru),

- Veoma kiselo zemljište ( 1000 kg po hektaru ).

Ne postoji mogućnost predoziranja

Poslije BIOKAL kalcizacije, već u toku prve godine mogu se gajiti sve biljne vrste.

 

Kontrolu kvaliteta vrši FEDERALNI ZAVOD ZA AGROPEDOLOGIJU Sarajevo.

 
MIKROFERT - Prirodno silikatno huminsko đubrivo

mikrofertPrirodno silikatno-huminsko đubrivo (tečni koncentrat)

 

Mikrofert je proizvod-inovacija u primjeni vulkanskih silikata i organske materije. Inovacije su nagrađene na sajmovima inovacija u Ženevi, Parizu, Nurenbergu, Sevastopolju, Varšavi, Seulu, Ljubljani, Zagrebu, Beogradu i Skoplju.

 

Mikrofert je čudotvorno đubrivo koje sa malim količinama prirodnih minerala i aminokiselina, datih zemljištu i biljkama, regenerira zemljište. poboljšava rast biljaka, njihovo sazrijevanje, otpornost na bolesti, povećava prinose i produžava svježinu kod skladištenja.

 

Osobine:

- Povećava prinose, tako što omogućuje izrazito djelotvornu biodostupnost, hranjivih materija za biljke. Sadrži pokretljive, vodotopive jone metala i aminokiseline koje poboljšavaju propusnost ćelijske membrane i time omogućuju bolju ishranu. Sadrži prirodne materije koje djeluju antibakterijski i antivirusno, sadrži prirodne antioksidanse, detoksikante, alkalizere i fungicide.

- Biljke su snažne i otporne na bolesti.

- Poboljšava kvalitet usjeva.

- Povećava otpornost voćki na niske temperature u proleće ( kasni mrazevi).

- Povećava sposobnost biljaka za snabdjevanje vodom u vrijeme suše.

- Formira zaštitni sloj protiv gljivičnih bolesti, sisanja insekata, nematoda, plamenjače, smanjuje napad bolesti i štetočina.

- Povećava otpornost zrna na bolesti, smanjuje štete od moljaca i biljnih uši.

- Poboljšava kvalitet zrna i produžava svježinu zrna kod skladištenja.

- Povećava otpornost ploda na bolesti, poboljšava njegov kvalitet i produžava svježinu ploda kod skladištenja.

- Neutralizuje kiselost zemljišta, balansira pH.

- Vrši detoksikaciju zemljišta, tako da proizvođač dobije voće, povrće i žitarice koje ne sadrže otrove, teške metale i radioaktivne čestice.

- Ako se Mikrofertom tretira degradirano zemljište, uništeno modernom, intenzivnom poljoprivredom, dolazi do brze regeneracije, tj oživljavanja zemljišta.

- Daje doprinos očuvanju okoliša tako što zadržava stakleničke plinove u zemljištu i pretvara ih u hranljive materije pristupačne biljkama.

- Zemljište tretirano Mikrofertom, zadržava hranljive materije dok ih biljke ne iskoriste.

- Nema gubitaka. Uzgajivači primjenom Mikroferta dobiju najviše za uloženi novac.

Sastav:

a). Organska materija biljnog porijekla

- humin

- huminske kiseline

- fulvinske kiseline

b). Mikroelementi (prirodni minerali u malim količinama, koje biljke maksimalno apsorbuju) : Alumosilikat, kalcij, magnezij, azot, fosfor, kalij, natrij, mangan, molibden, željezo, sumpor, kobalt, selen,

Način primjene

Mikrofert se može primjenjivati

- za osnovno đubrenje prije sjetve;

- za prihranu ( prskanjem, ili u sistemima za navodnjavanje),

Doziranje

Osnovno đubrenje

Koncentrat Mikroferta od 10 litara primjeniti na 1 hektar. Koncentrat razrijediti sa bilo kakvom vodom u omjeru 1 litar Mikroferta na 500 litara vode.

Prihranjivanje

Koncentrat Mikroferta razrijediti sa bilo kakvom vodom u omjeru 1 litar Mikroferta na 500 litara vode.

Voće i povrće

Prskanje

prije cvijetanja.

prije zametanja prvih plodova.

Zalivanje

Kod voćke uliti od 2 – 5 ltara Mikroferta, 2 puta u proleće.

Ratarske kulture

Priprema sjemena

Sjeme potopiti u otopinu Mikroferta 3-5 sati i zatim posušiti. Površinsko tretiranje sjemena za sjetvu Mikrofertom, zajedno sa sredstvom za oblaganje semena povećava klijavost sjemena.

Izvršiti osnovno đubrenje ili prihranu Mikrofertom.

Šećerna repa, šargarepa, krompir

Priprema zemlje

prije sjetve nađubriti Mikrofertom zemlju.

Prskanje

za vrijeme od 4 – 6 listova starosti , svakih 10 – 14 dana, 3 – 4 puta

Pšenica, ječam, zob

Osnovno đubrenje Mikrofertom izvršiti prije sjetve ili prihraniti prskanjem od sredine marta 2 – 3 puta u razmaku od 14 dana.

Oživljavanje, priprema sadnje reznica

Reznice potopiti u otopinu Mikroferta.

Uzgoj sadnica

Prskanje 1-2 puta sedmično,

Zalivanje 1-2 puta sedmično,

Rasađivanje, presađivanje prije sadnje natopimo korijenje u Mikrofertom tprilike 5-10 minuta.

Povrtarske vrste, intenzivne kulture, folije, staklenici

Osnovno đubrenje prije sadnje,

Prskanje 1 puta sedmično ili

Zalivanje 1 puta sedmično.

Cvijeće, ukrasne biljke, sobne biljke

Osnovno đubrenje prije sadnje,

Prskanje 1 puta sedmično,

Zalivanje 1 puta sedmično.

Lucerka, pašnjak, travnjak

Prskanje poslije svakog drugog košenja

***

Pakovanje 1 litar, 5 litara i 200 litara.

 
 

 
BIOSOIL - Bioregenerator zemljišta

biosoilSOIL BIOREGENERATOR

Bioregenerator zemljišta

 

Prirodna materija sa osobinama antioksidansa, detoksikanta i alkalizera, formirana od silikata, biomineralnih mikroelemenata i aminokiselina.

 

Namjena

- Za brzu regeneraciju poljoprivrednog zemljišta koje je degradirano intenzivnom proizvodnjom i upotrebom hemijskih gnojiva, pesticida i drugih otrova.
- Za povećanje prinosa žitarica, povrća i voća, otpornijih na bolesti.

 

Djelovanje na zemljište

Da bi se regeneracija degradiranog zemljišta izvršila sama, na prirodan način, potreban je period od 1000 godina mirovanja zemljišta.
Regeneracija Soil bioregeneratorom, vrši se oko 2 – 3 cm godišnje, po debljini oranićnog sloja.

Slobodnim radikalima u zemljištu (otrovna i nestabilna hemijska jedinjenja) daje ion suprotnog naboja i tako ih stabilizuje i deaktivira njihovo otrovno dejstvo.
Azot N i azotni oksid, (NO, NO2,N2O, N2O3, N2O4, N2O5), vezuje za svoje čestice i sprečava njegovo isparavanje u atmosferu kao i ispiranje kišama u duboke slojeve. Tako ga zadržava dugo godina u zemljištu, dok ga biljka ne iskoristi.
Amonijak zadržava na svojim česticama. Ne dozvoljava njegovo isparavanje u atmosferu. Pretvara ga na bazi izmjene iona u amonijačni azot i zadržava u zemlji dok ga biljka ne iskoristi.
Nema gubitaka hranljivih materija.
Vrši kalcizaciju kiselog zemljišta.
Kada zemljište postigne neutralni pH, pod uticajem Soil bioregeneratora, u zemljištu dolazi do formiranja flore i faune koja proizvodi fosfor i transportuje mikroelemnte ( bio minerale) do korijena biljke.

 

Koja zemljišta trebaju Soil bioregenerator?

Za prevenciju, da ne dođe do smanjenja plodnosti 
- Sva poljoprivredna zemljišta, voćnjaci, pašnjaci i šume.

Za regeneraciju zemljišta
- Kisela zemljišta,
- Zatrovana zemljišta sa teškim metalima i radioaktivnim česticama,
- Degradirana zemljišta u kojima više nema flore i faune.

 

Djelovanje na biljke

Pod uticajem aminokiselina koje sadrži Soil bioregenerator, povećava se propustljivost ćelijske membrane za hranljive materije. Biljka je otpornija na bolesti, povećavaju se prinosi i kvalitet plodova. Produžava se svježina zrna i plodova kod skladištenja. 
Sadrži prirodne materije koje djeluju antibakterijski i antivirusno. Sadrži prirodne antioksidanse, detoksikante, alkalizere i fungicide.

Djelovanje na okoliš

Azot N i azotni oksid, (NO, NO2,N2O, N2O3, N2O4, N2O5), vezuje za svoje čestice i sprečava njegovo isparavanje u atmosferu kao i ispiranje kišama u duboke slojeve.
Amonijak zadržava na svojim česticama. Ne dozvoljava njegovo isparavanje u atmosferu. Pretvara ga na bazi izmjene iona u amonijačni azot i zadržava u zemlji dok ga biljka ne iskoristi.
Soil bioregenerator ima pozitivne efekte na zemljište, biljke i ekologiju.
Soil Bioregenerator djeluje bez neželjenih efekata.

 

Doziranje

Soil bioregenerator je prah koji se mješa sa vodom u omjeru 1 kg na 1000 litara vode. Za 1 hektar potrebno je 10 kg Soil bioregeneratora razmutiti sa 10.000 litara vode i raspršiti kao osnovno đubrenje prije sjetve ili izvršiti prihranu u fazi vegetacije. Primjenjuje se prskanjem ili u sistemima za navodnjavanje.

 

Ekonomski efekat

Soil bioregenerator u količini od 10 kg ( primjenjen po uputstvu) postiže slične prinose kao vještačko đubrivo NPK u količini od 500 kg. 
Smanuje troškove ulaganja u poljoprivredu.
Primjenom soil bioregeneratora, poljoprivrednik dobija najviše za uloženo.